ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการนักศึกษาฝึกงาน ปตท. รอบสหกิจ ประจำปี 2565

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่  เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา (PTT Cooperative Internship) 

  * ปิดรับสมัครแล้ว *

  รับสมัคร ตุลาคม 

  คัดเลือก พฤศจิกายน

  ฝึกงาน มกราคม - เมษายน (ปีถัดไป)

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน (PTT SPIRIT Internship)

  รับสมัคร พฤศจิกายน

  คัดเลือก มกราคม (ปีถัดไป)

  ฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม (ปีถัดไป)